ประวัติบริษัท 


บริษัท กรุงเทพออโตไวร์ แอนด์ เคเบิ้ล จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสายไฟฟ้าที่ได้รับมาตรฐาน ม.อ.ก. ภายใต้เครื่องหมาย TITAN และ GOLDEN TIGER ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2530 บนพื้นที่การผลิตกว่า 35 ไร่ ผลิตสินค้าด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ห้อง LAB ที่ได้มาตรฐานและการพัฒนาฝีมือแรงงานให้สามารถตอบสนองถึงต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ในปัจจุบันบริษัทฯได้ผลิตสินค้าที่มีความหลากหลายประเภทจึงทำให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ในทุกประเภทธุรกิจเช่น ยานยนต์, อิเล็คทรอนิคส์, สื่อสาร , ก่อสร้าง , โรงงานประกอบอุปกรณ์ , ธุรกิจค้าส่ง และอื่นๆ จากประสบการณ์และความชำนาญด้านการผลิตสายไฟฟ้ามาเป็นระยะเวลาที่ยาว นานจึงมั่นใจได้ว่าบริษัท ฯ มีความพร้อมในทุกด้านที่จะส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ และ บริการที่ประทับใจให้กับลูกค้าของเรา